عکس/تعارف خاص آقای وزیر!

به گزارش دیارمیرزا معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل با محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه ایران دیدار کرد.  

به گزارش دیارمیرزا معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل با محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه ایران دیدار کرد.13920604000154_PhotoL

 

Share