علی دایی و فریادهای کرکننده/ وضعیت سفید، جیغ های بنفش

قاب های خوشحالی فردی علی دایی در کنار زمین- حتی به عنوان مربی تیم رقیب پرسپولیس- را زیاد دیده ایم اما نعره های امشب او رساتر و پرمعناتر از همیشه بودند سایت گل- «فولاد را به خاطر دایی می بریم.» این جمله، واکنش تعدادی از بازیکنان پرسپولیس به ناراحتی عمیق دایی به سبب شکست برابر نفت […]

قاب های خوشحالی فردی علی دایی در کنار زمین- حتی به عنوان مربی تیم رقیب پرسپولیس- را زیاد دیده ایم اما نعره های امشب او رساتر و پرمعناتر از همیشه بودند

سایت گل- «فولاد را به خاطر دایی می بریم.» این جمله، واکنش تعدادی از بازیکنان پرسپولیس به ناراحتی عمیق دایی به سبب شکست برابر نفت تهران بود. سلامتی سرمربی سرخ ها در پایان آن دیدار با تهدید مواجه شده بود و او در تمام هفته زیر فشار وحشتناک رسانه ای قرار داشت.
امشب اما، شب متفاوتی برای دایی بود. پرسپولیسِ او بر خلاف هفته های اخیر زود گل زد و واژه ی قابل قبول را بعد از مدت ها در دسترس هوادارانش قرار داد و به راحتی از سد تیمی عبور کرد که با دبدبه و کبکبه ۵ برد متوالی و تکیه مقتدرانه به صدر جدول، در نهایت تنعم به تهران آمده بود. قاب های خوشحالی فردی علی دایی در کنار زمین- حتی به عنوان مربی تیم رقیب پرسپولیس- را زیاد دیده ایم اما نعره های امشب او رساتر و پرمعناتر از همیشه بودند.
اویی که صدای «یا زهرا»یش به گوش ابرها هم رسید و خود را از زیر بار سنگین فشارها خلاص کرد و البته این بار زیر فشار بهزاد غلامپور قرار گرفت!

Share