عصبانیت سید حسن خمینی از عملکرد تیم حفاظت ریاست جمهوری

به گزارش دیارمیرزا ممانعت اعضای تیم حفاظت ریاست جمهوری از همراهی عکاس سایت جماران با سید حسن خمینی در مراسم استقبال از دکتر روحانی باعث عصبانیت او شد.   دیروز و در حین برگزاری مراسم تجدید بیعت هیات دولت با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، هنگامی که عکاس پایگاه خبری جماران سید حسن خمینی را […]

به گزارش دیارمیرزا ممانعت اعضای تیم حفاظت ریاست جمهوری از همراهی عکاس سایت جماران با سید حسن خمینی در مراسم استقبال از دکتر روحانی باعث عصبانیت او شد.

 
دیروز و در حین برگزاری مراسم تجدید بیعت هیات دولت با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، هنگامی که عکاس پایگاه خبری جماران سید حسن خمینی را برای استقبال از رئیس جمهور همراهی می کرده است، مسئولان تیم حفاظت ریاست جمهوری از ورود او به محل استقبال ممانعت می کنند که سید حسن خمینی ابتدا خواهان اجازه ورود او می شود، اما اصرار محافظان برای ممانعت از ورود این عکاس، عصبانیت او را به دنبال داشته است

Share