عزم جدی آب منطقه ای برای رفع تصرفات از حریم رودخانه ها

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا : مدیر عامل آب منطقه ای گیلاناز عزم جدی برای رفع تصرفات ( از ۵۰ سال گذشته تاکنون ) از حرایم رودخانه ها، و آزاد سازی بستر و اراضی استهلاکی مورد تجاوز خبر داد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا : مهندس سیف اله آقابیگی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل آب منطقه ای گیلان از عزم جدی این شرکت برای رفع تصرفات ( از ۵۰ سال گذشته تاکنون ) از حرایم رودخانه ها، و آزاد سازی بستر و اراضی استهلاکی مورد تجاوز خبر داد و گفت : با جلسات برگزار شده و تاکید صورت گرفته، ۲ مجموعه حراست و رسیدگی به شکایات آب منطقه ای و همچنین شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی گیلان مکلف به پیگیری تصرفات صورت گرفته در حرایم رودخانه ها از ۵۰ سال گذشته تاکنون شدند.

وی افزود : در حال حاضر در ارتباط با آزادسازی بستر و اراضی استهلاکی شده اقدامات مناسبی انجام گردیده و امیدواریم با تلاش بیشتر، این مسیر با رفع تمامی تصرفات به پایان برسد .
مهندس آقابیگی تصریح کرد : بنابر هماهنگی های به عمل آمده و جلسات مستمر در خصوص انسجام بخشی فعالیتهای دفاتر حراست، رسیدگی به شکایات و حقوقی آب منطقه ای گیلان  با امورهای منابع آب و آبیاری مناطق مختلف استان، مقرر گردید با طرح دعوی و شکایات در مراجع ذیصلاح و پیگیری در مبادی قانونی تا حصول نتیجه قطعی اقدام لازم به عمل آید ./روابط عمومی آب منطقه ای گیلان

 

Share