سید کاظم دلخوش از معاونت نظارت بیمه مرکزی برکنار شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رییس کل بیمه مرکزی طی حکمی حبیب میرزایی را به عنوان سرپرست معاون نظارت بیمه مرکزی منصوب کرد.پیش از این سیدکاظم دلخوش معاونت نظارت بیمه مرکزی را بر عهده داشت

d17-300x217به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا رییس کل بیمه مرکزی طی حکمی حبیب میرزایی را به عنوان سرپرست معاون نظارت بیمه مرکزی منصوب کرد.

حبیب میرزایی که پیش از این مدیر طرح و برنامه بیمه مرکزی بود توسط محمدابراهیم امین رییس کل بیمه مرکزی به عنوان سرپرست معاون نظارت بیمه مرکزی منصوب شد.

پیش از این سیدکاظم دلخوش معاونت نظارت بیمه مرکزی را بر عهده داشت.

Share