دفاع جانانه نماینده فومن و شفت از دکتر احمدی نژاد

به گزارش دیارمیرزا ناصر عاشوری نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی پخش چنین شایعاتی را اخلاقی ندانست و گفت: دیواری کوتاه تر از احمدی نژاد ندیدند، این بد اخلاقی است

axe3686به گزارش دیارمیرزا ناصر عاشوری نماینده مردم فومن و شفت در مجلس شورای اسلامی پخش چنین شایعاتی را اخلاقی ندانست و گفت: دیواری کوتاه تر از احمدی نژاد ندیدند، این بد اخلاقی است، کسانیکه مسئولیت ریاست جمهوری را در این مملکت داشته اند نباید اینچنین با بی مهری با آنها برخورد شود، البته منظورم فقط شخص احمدی نژاد نیست در خصوص هاشمی و سایر روسای جمهور نیز باید رعایت می شد دو فردای دیگر در خصوص دکتر روحانی هم باید رعایت شود، این جایگاه قداست دارد، باید حرمت ها را حفظ کرد.

وی در گفتگو با خبرنگار خزرآنلاین افزود: شان این جایگاه را نه تنها خود صاحب جایگاه باید حفظ کند بلکه از طرف مردم هم نباید ترور شخصیت صورت بگیرد، مردم  تا زمانی که احمدی نژاد رییس جمهور بود اینقدرغلو می کردند که حتی وی را فرزند امام زمان نامیدند اما درست فردای کنار گذاشته شدنش از این جایگاه، انگار نه تنها از اسب افتاده بلکه انگار از اصل هم افتاده است.

عاشوری تاکید کرد: درست است که احمدی نژاد ضعف هایی داشته ولی نقاط قوتی هم داشت خارج از این مباحث منتخب مردم که بود باید حفظ حرمت افراد و شخصیتها را در سرلوح کار خود قرار دهیم.

وی در پایان تاکید کرد: از آنجا که پیش از رشت برای شهرداری مشهد نیز شایعاتی اینچنینی منتشر شده بود ممکن است این حرکات سازماندهی شده باشد.

Share