جمعی از جانبازان و ایثارگران مقابل مجلس تجمع کردند

به گزارش دیارمیرزا جمعی از جانبازان، ایثارگران و خانواده‌های شهدا امروز(۵ شهریور) در اعتراض به برخی مواد قانون جامع ایثارگران در مقابل مجلس تجمع کردند. به گزارش ایلنا، نماینده تجمع‌کنندگان در تشریح اعتراضات خود گفت: براساس مصوبه قبلی مجلس جانبازان، آزادگان، اسرا و همسران شهدا بابت جانبازی و تحلیل رفتن جسم‌شان حقوقی دریافت می‌کنند و […]

به گزارش دیارمیرزا جمعی از جانبازان، ایثارگران و خانواده‌های شهدا امروز(۵ شهریور) در اعتراض به برخی مواد قانون جامع ایثارگران در مقابل مجلس تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، نماینده تجمع‌کنندگان در تشریح اعتراضات خود گفت: براساس مصوبه قبلی مجلس جانبازان، آزادگان، اسرا و همسران شهدا بابت جانبازی و تحلیل رفتن جسم‌شان حقوقی دریافت می‌کنند و این دریافتی برای شاغلان به منزله دو حقوق محاسبه نمی‌شد، اما در قانون جامع ایثارگران که از سوی مجلس به تصویب رسید جانبازان و ایثارگران شاغل را دارای دو حقوق محاسبه می‌کنند و قرار است یکی از این حقوق‌ها را قطع کنند، از این رو جانبازان و ایثارگران به این موضوع معترضند.

Share