تعیین تکلیف مالکیت منطقه بر ۷۰ هکتار از اراضی محدوده فاز تجارت منطقه

رحیمی تصریح کرد: بااین مالکیت توان سازمان برای جذب سرمایه گذار بیشتر می شود چراکه پیش از این به دلیل دارا نبودن مالکیت قطعی در این محدوده، واگذاری زمین جهت جذب سرمایه گذار ممکن نبود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا ، سعید رحیمی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل این منطقه در جلسه شورای معاونین سازمان که با حضور معاونین،مدیران و مشاورین مدیرعامل برگزار شد بابیان خبر تثبیت مالکیت منطقه بر۷۰ هکتار از اراضی محدوده فنس کشی شده اظهار داشت: باامضاء قرارداد خرید اراضی منطقه که تحت مالکیت شرکت معین کوثر و شرکاء قرار داشت، اراضی فنس کشی شده گمرکی فاز تجارت به مساحت ۱۴۰ هکتار درمالکیت قطعی سازمان قرار گرفت.MohandesRahimi922

 وی این اقدام را یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخ این منطقه برای توسعه آن ارزیابی کرد و افزود: بعد از حدود ۱۲ سال آرزوی دیرینه منطقه درخصوص مالکیت براراضی محدوده مصوب محقق و سازمان قادر شد براین اراضی مسلط و برای عمران و آبادانی آن برنامه ریزی نماید.

 رحیمی تصریح کرد: بااین مالکیت توان سازمان برای جذب سرمایه گذار بیشتر می شود چراکه پیش از این به دلیل دارا نبودن مالکیت قطعی در این محدوده، واگذاری زمین جهت جذب سرمایه گذار ممکن نبود.

 مدیرعامل منطقه آزاد انزلی ازاولویت های کاری خود در حوزه های زیرساختی برای رشد منطقه از ابتدای حضورش خبر داد و افزود: تملک اراضی مذکور و اراضی تحت مالکیت کمیته امداد، انتقال مسئولیت اجراء و مدیریت بندرکاسپین به سازمان بنادر به عنوان سازمان مسئول و تفویض مسئولیت اجرا یا همکاری در ساخت تقاطع غیرهمسطح منطقه که یک پروژه عام المنفعه عمومی است، مهمترین راه برای برون رفت از مشکلات حاکمیتی و مالی سازمان بود که بحمدا… اولین مشکل سازمان برطرف و دومین نیز مراحل نهایی خود را طی می کند.

سعید رحیمی درخصوص روند خرید اراضی منطقه گفت: پس از مذاکرات متعدد که حدود ۸ ماه به طول انجامید طرف مقابل پذیرفت که ۷۰ هکتار از مجموع اراضی ۱۴۰ هکتاری تحت مالکیت در محدوده فنس کشی شده را به پایین تر از قیمت برآوردی کارشناسان رسمی دادگستری به سازمان در سه قسط واگذار نماید.

 وی در رابطه باچگونگی تأمین منابع مالی خرید اراضی مذکور افزود: بخشی از هزینه خرید زمین از طریق سهم سازمان در شرکت سرمایه گذاری مناطق آزاد و مابقی نیز از طریق فروش غرفه های سازمان در مجتمع های منطقه تأمین می گردد، بنابراین تمامی منابع مالی این قرارداد تأمین شده و برای سازمان مشکلی ایجاد نشده است.

 مدیرعامل منطقه آزاد انزلی بابیان اینکه اولویت سازمان در این موضوع نیز جذب سرمایه گذار است افزود: باتوافق صورت گرفته با مالکین، مجوز ایجاد مجموعه گردشگری،مسکونی-تفریحی در اراضی باقی مانده خارج از فنس درمحدوده منطقه به آنان اعطاء شد و براین اساس فروشندگان مجوز سرمایه گذاری درمحدوده گردشگری مصوب طرح جامع منطقه را دریافت نمودند.

 وی افزود: بااین اقدام علاوه بر برداشتن گامی بلند برای مالکیت بر اراضی منطقه، مقدمات لازم برای جذب سرمایه گذاری بزرگ در حوزه گردشگری منطقه نیز فراهم شده است.

Share