تصاویر منتشرنشده ازقالیباف درلبنان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا : عکس های پیش رو مربوط به سفر آقای قالیباف به لبنان و بازدیدتان از مناطق تخریب شده جنوب در جنگ ۳۳ روزه می باشد. این سفر در روز های ابتدایی شهرداری ایشان و روز های ابتدایی ورود حاج حسن شاطری (حسام خوشنویس) سردار سازندگی لبنان به این کشور صورت […]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا : عکس های پیش رو مربوط به سفر آقای قالیباف به لبنان و بازدیدتان از مناطق تخریب شده جنوب در جنگ ۳۳ روزه می باشد. این سفر در روز های ابتدایی شهرداری ایشان و روز های ابتدایی ورود حاج حسن شاطری (حسام خوشنویس) سردار سازندگی لبنان به این کشور صورت گرفته است.

Share