اعضای کمیسیون های تخصصی شورا چهارم رشت چه کسانی هستند؟

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اعضای شورای اسلامی کلانشهر رشت در جلسه رسمی بر اساس بند ۱ ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی شوراها، اعضای کمیسیون های داخلی شورا را به پیشنهاد رئیس شورا و انتخاب اعضای شورا انتخاب کردند .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دیارمیرزا اعضای شورای اسلامی کلانشهر رشت در جلسه رسمی بر اساس بند ۱ ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی شوراها، اعضای کمیسیون های داخلی شورا  را به پیشنهاد رئیس شورا و انتخاب اعضای شورا انتخاب کردند .

اعضای پنج کمیسیون اصلی شورای اسلامی شهر رشت به شرح ذیل است:shora

کمیسیون بهداشت و محیط زیست:

رئیس: مظفر نیکومنش      نایب رئیس: فرانک پیشگر      منشی: دکتر رضا جمشیدی چناری     مخبر:

اعضا: فرانک پیشگر، دکتر رضا جمشیدی چناری، اسماعیل حاجی پور، محمد علی رفیعی، فاطمه شیرزاد، عباس صابر و مظفر نیکو منش

کمیسیون برنامه و بودجه:

رئیس:سیدامیرحسین علوی   نایب رئیس:مسعود کاظمی    منشی:محمدحسین واثق کارگرنیا   مخبر:

اعضا: محمود باقری، مجید رجبی، محمد علی رفیعی، فرهاد شوقی، سید امیر حسین علوی، مسعود کاظمی و محمد حسین واثق کارگرنیا

کمیسیون توسعه و عمران:

رئیس: عباس صابر       نایب رئیس: مجید رجبی      منشی: رضا رسولی      مخبر:

اعضا: فرانک پیشگر، اسماعیل حاجی پور، مجید رجبی، رضا رسولی، فرهاد شوقی، عباس صابر، سید امیر حسین علوی

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی:

رئیس: فرهاد شوقی       نایب رئیس: محمود باقری       منشی: فاطمه شیرزاد       مخبر:

اعضا: محمود باقری، فرهاد شوقی، فاطمه شیرزاد، سید امیر حسین علوی، سید رضا موسوی روزان، مظفر نیکو منش، محمد حسین واثق کارگرنیا

کمیسیون حمل و نقل و ترافیک:

رئیس: رضا رسولی       نایب رئیس: محمدحسین واثق کارگرنیا       منشی: مظفر نیکومنش      مخبر:

اعضا: دکتر رضا جمشیدی چناری، رضا رسولی، عباس صابر، مسعود کاظمی، سید رضا موسوی روزان، مظفر نیکو منش، محمد حسین واثق کارگر نیا

Share