اختلاس ۱۷۰ میلیارد تومانی در بنیاد شهید/ مبلغ اختلاس در دبی است

جعفرزاده ایمن‌آبادی درباره تخلفات صورت گرفته در بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: در این تحقیق و تفحص تقریبا تخلف ۸۰ دستگاه خدماتی به ثبت رسیده است هرچند که هنوز به بخش اقتصادی ورود پیدا نکرده ایم. همچنین با اختلاسی بزرگ به مبلغ ۱۷۰ میلیارد تومان مواجه شدیم که در یک مرحله جابجا شده است و امکان برگشت به خزانه این نهاد دولتی را ندارد.

به گزارش دیارمیرزا در این تحقیق و تفحص تقریبا تخلف ۸۰ دستگاه خدماتی به ثبت رسیده است هرچند که هنوز به بخش اقتصادی ورود پیدا نکرده‌ایم.

عضو هیات رئیسه هیات تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران از ۸۰ مورد تخلف دستگاه های خدماتی این نهاد خبر داد.bonyad

غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی با بیان اینکه در ابتدا مخالف این تحقیق و تفحص بوده است، اظهار داشت: من از روز اول مخالف این تحقیق و تفحص بودم چون بنیاد شهید و امور ایثارگران از حرمت و احترام خاصی در جامعه برخوردار است ولی در ادامه با وضعیت بسیار نامناسب این سازمان روبرو شدم که در شانیت خانواده های شهدا و نظام نبود.

وی ادامه داد: دست درازی و استفاده نابجا از بیت المال و سوء مدیریت در این سازمان بسیار زیاد بود و جامعه ایثارگران آسیب جدی در این زمینه دیده بود.

این نماینده مجلس تصریح کرد: آقای روحانی باید در انتخاب رییس این نهاد سرعت عمل داشته باشد و کسی را برای ریاست انتخاب کند که خدا ترس و مدبر باشد.

جعفرزاده ایمن‌آبادی درباره تخلفات صورت گرفته در بنیاد شهید و امور ایثارگران افزود: در این تحقیق و تفحص تقریبا تخلف ۸۰ دستگاه خدماتی به ثبت رسیده است هرچند که هنوز به بخش اقتصادی ورود پیدا نکرده ایم. همچنین با اختلاسی بزرگ به مبلغ ۱۷۰ میلیارد تومان مواجه شدیم که در یک مرحله جابجا شده است و امکان برگشت به خزانه این نهاد دولتی را ندارد.

عضو هیات رئیسه هیات تحقیق و تفحص از بنیاد شهید درباره اختلاس بوجود آمده ادامه داد: این اختلاس بزرگ در یک سال و نیم گذشته اتفاق افتاده و در حال حاضر این پول در دبی است.

نماینده رشت در مجلس تاکید کرد: افرادی که متهم به اختلاس‌های مالی هستند را به دادگاه می‌کشانیم و نخواهیم گذاشت که مانند دیگر تحقیق و تفحص‌ها نیمه تمام رها شود.

Share