ﺍﻭﻟﯿﻦ تغییر دولت روحانی؟

به گزارش دیارمیرزا :  اخبار حکایت از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺯﻭﺩﻫﻨﮕﺎﻡ حجت الاسلام علی عسگری ﻣﻌﺎﻭﻥ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻧﯽ دولت روحانی دارد. ظاهرا برخی جریانات در داخل دولت به عسگری فشار آورده اند که حتی انتصابش به ﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻧﯽ دولت ﺭﺍ علیرغم وجود حکم انتصاب از سوی رئیس جمهور و انتشار در رسانه ها تکذیب کند. عسگری تاکنون زیر […]

به گزارش دیارمیرزا :  اخبار حکایت از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺯﻭﺩﻫﻨﮕﺎﻡ حجت الاسلام علی عسگری ﻣﻌﺎﻭﻥ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻧﯽ دولت روحانی دارد.

ظاهرا برخی جریانات در داخل دولت به عسگری فشار آورده اند که حتی انتصابش به ﻌﻨﻮﺍﻥ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﭘﺎﺭﻟﻤﺎﻧﯽ دولت ﺭﺍ علیرغم وجود حکم انتصاب از سوی رئیس جمهور و انتشار در رسانه ها تکذیب کند.

عسگری تاکنون زیر بار این خواسته نرفته است.

ظاهرا  ﻋﻠﯽ ﻋﺴﮑﺮﯼ ﺟﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﺠﯿﺪ ﺍﻧﺼﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. انصاری عضو مجمع روحانیون مبارز است و جزو چهره های جریان چپ محسوب می شود.

Share