۴ ویژگی رئیس کل بانک مرکزی

به گزارش دیارمیرزا : بانک مرکزی یک نهاد صرفا بانکی نیست و طبعا رئیس آن به چهار تخصص ” شأن و جایگاه سیاسی، تجربه و تخصص بانکی، دانش و مقام علمی اقتصادی و تجربه در رفتار و کردار بین المللی” نیاز دارد.

به گزارش دیارمیرزا : در فهرست وزیران پیشنهادی دولت تدبیر و امید به مجلس شورای اسلامی خبری از نامزدهای پیشنهادی برای تصدی چند پست مهم و کلیدی دیگر نیست. طبیعی است که نام متصدیان پیشنهادی پست های مهمی چون ریاست بانک مرکزی یا دبیری شورای امنیت ملی و مانند آن در فهرست وزیران نباشد اما این امر از اهمیت مسوولیت رئیس بانک مرکزی یا دبیری شورای امنیت ملی نمیکاهد.13920124110651886378323

در اغلب دنیا این گونه پست ها نه تنها در حد وزیر تعریف میشود که گاهی با نوع مسوولیت، میزان استقلال و تاثیرگذاری کلانی که در حد ملی و بین‏ المللی دارند حتی بالاتر از وزیر هم تعریف میشود.

مقام ریاست بانک مرکزی به تبع نوع ماموریت‌ها و مسوولیت‌هائی که دارد، آن هم در کشوری که سیاست‌های پولی و ارزی آن از مهمترین موضوعات کلان آن کشور است دارای ویژگی های خاصی است که عنایت به آن در تعیین فرد مناسب برای این مسوولیت اهمیت پیدا میکند.

بانک مرکزی یک کشور در تعریف علمی مسئول:

• اعمال سیاست های پولی

• نظارت بر نهاد های پولی و بانکی و اعتباری

•  حفظ ارزش پول ملی کشور و کنترل تورم

•  تامین تداوم رشد اقتصادی

• حفظ توازن تراز پرداخت های خارجی کشور

به عبارت دیگر بانک مرکزی هم مسوول انجام امور بانکداری دولت، هم سیاستگزار پولی و هم تعیین کننده تعاملات بین المللی مرتبط است. لاجرم رئیس بانک مرکزی کسی است که بتواند این سه ماموریت مهم را با هم بر عهده گرفته به انجام برساند. اتفاقا هرگاه رئیس بانک مرکزی دارای این خصوصیات مهم بوده است بانک مرکزی موفق تر ظاهر شده است.

بنا براین مشخص است که بانک مرکزی یک نهاد صرفا بانکی نیست و طبعا رئیس آن به چهار تخصص مهم نیازمند دارد:

۱- شأن و جایگاه سیاسی

۲- تجربه و تخصص بانکی

۳- دانش و مقام علمی اقتصادی

۴- تجربه در رفتار و کردار بین المللی

این چهار خصیصه مهم برای فردی که قرار است متصدی اداره بانک مرکزی شود نه تنها لازم که ضروری است و موفقیت بانک مرکزی را در گذر از دالان مشکلات وحل مسائل موجود موفق میکند.

 

Share