گزارش تصویری حضور وزیر دفاع در محل کار

به گزارش دیارمیرزا : حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در محل کار  

به گزارش دیارمیرزا : حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در محل کار

 

Share