گزارش تصویری جلسه رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی روحانی

     

 

 

 

Share