گزارش تصویری تجلیل از رییس جمهور در وزارت کشور

13920501232517325_PhotoL 13920501232521997_PhotoLاهدا لوح یادبود به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوراهدا لوح یادبود به محمود احمدی نژاد رئیس جمهورمصطفی محمد نجار وزیر کشورتجلیل از خدمات هشت ساله رئیس جمهورتجلیل از خدمات هشت ساله رئیس جمهورتجلیل از خدمات هشت ساله رئیس جمهورمحمود احمدی نژاد رئیس جمهورمرتضی تمدن استاندار تهرانگفتگوی مصطفی محمدنجار وزیر کشور و محمود احمدی نژاد رئیس جمهورتجلیل از خدمات هشت ساله رئیس جمهورتجلیل از خدمات هشت ساله رئیس جمهور13920501232534216_PhotoLتجلیل از خدمات هشت ساله رئیس جمهورتجلیل از خدمات هشت ساله رئیس جمهورمصطفی محمد نجار وزیر کشورتجلیل از خدمات هشت ساله رئیس جمهورتجلیل از خدمات هشت ساله رئیس جمهور

Share