کوچکی نژاد : مشکل در اجرا بود / عظمتی : مشکل در نظارت بود

به گزارش دیارمیرزا : فرماندار رشت معتقد است در لیست اولیه اعلام شده تغییری بوجود نخواهد آمد، فقط ممکن است نفرات پانزدهم و شانزدهم بخاطر اینکه اختلاف کمی باهم دارند جابجا شوند.

به گزارش دیارمیرزا : با پیدا شدن آرای مفقوده صندوق ۱۳۹، سریال شورای شهر ظاهرا به قسمتهای اخر خود نزدیک شده است و فقط باید پرتغال فروش را پیدا کنیم.

جبار کوچکی نژاد رییس هیئت نظارت برانتخابات شوراهای استان گیلان در این مدت در چندین نوبت مصاحبه کرده و گفت : مشکلی که در روند انتخابات شورای رشت پیش آمد از بخش اجرا بوده است. درحالیکه سید ولی الله عظمتی فرماندار رشت که بعد از مدتها روزه سکوت خود را با پیدا شدن تعرفه های مفقود شده شکست دقیقا برخلاف کوچکی نژاد معتقد است : مشکل در بخش نظارتی بود. یعنی مسئول نظارتی، مجری را مقصر این تخلف و تقلب و مجری انتخابات هم ناظر را تقصیر کار قلمداد می کند.

جالب این است که برخلاف آنچه این روزها به عنوان نتایج نهایی انتخابات برخی سایت های استانی به خورد مخاطب خود می دادند و در پی آن موسوی روزان را حذف و رضا رسولی را جایگزین وی می کردند، فرماندار رشت معتقد است در لیست اولیه اعلام شده تغییری بوجود نخواهد آمد، فقط ممکن است نفرات پانزدهم و شانزدهم بخاطر اینکه اختلاف کمی باهم دارند جابجا شوند بهرحال خطای انسان است اگر یک یا دو رای  در هر کدام از این  ۲۰۰ صندوق کم یا زیاد شود ممکن است این دو نفر یعنی مظفر نیکومنش نودهی و حجت جذب جایشان را باهم عوض کنند.

اما سئوالی که بی پاسخ ماند این است که آرای مفقود شده کجا بودند؟ چطور پیدا شدند؟ اگر در مدرسه نگین پیدا شد که ما در این سایت همان ۱۰ روز پیش هشدار داده بودیم ۲۴ خرداد در دبستان نگین چه گذشت؟ چرا کسی آن روزها سراغ مدرسه نمی رفت؟ آیا اکنون واجب شد این آرا در حوزه خود پیدا شود؟ حال که آرا پیدا شد یکی پرتغال فروش را هم پیدا کند./خزرآنلاین

Share