کمک ۵ میلیاردی سازمان تبلیغات به یک هفته نامه !!!!+سند

به گزارش دیار میرزا سندی بدست تحریریه دیارمیرزا رسید که در آن سازمان تبلیغات اسلامی به هفته نامه پنجره کمک پانصد میلیونی کرده است  

به گزارش دیار میرزا سندی بدست تحریریه دیارمیرزا رسید که در آن سازمان تبلیغات اسلامی به هفته نامه پنجره کمک پانصد میلیونی کرده است970971_372925212830966_2085519944_n

 

Share