وقتی آقای وزیر هفت تیر می کشد+عکس

دیارمیرزا :وزیر ورزش دولت دهم امروز و در حاشیه بازدید از روند بازسازی استادیوم نقش جهان اصفهان، یک مسابقه نمادین دوومیدانی را هم قضاوت کرد. قضاوتی که البته با شلیک هفت تیر مخصوص داوری توسط «محمد عباسی» برگزار شد. عکسهای مهر از داوری آقای وزیر را ببینید:      

دیارمیرزا :وزیر ورزش دولت دهم امروز و در حاشیه بازدید از روند بازسازی استادیوم نقش جهان اصفهان، یک مسابقه نمادین دوومیدانی را هم قضاوت کرد. قضاوتی که البته با شلیک هفت تیر مخصوص داوری توسط «محمد عباسی» برگزار شد. عکسهای مهر از داوری آقای وزیر را ببینید:

 

 

 

Share