وزیر پیشنهادی و نماینده جنجالی + عکس

به گزارش دیارمیرزا : قاضی پور نماینده مجلس شورای اسلامی در کنار هاشمی وزیر پیشنهادی بهداشت دولت یازدهم در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی.

به گزارش دیارمیرزا : قاضی پور نماینده مجلس شورای اسلامی در کنار هاشمی وزیر پیشنهادی بهداشت دولت یازدهم در جلسه رای اعتماد مجلس شورای اسلامی.

Share