وزیر پیشنهادی ورزش کنار عقاب آسیا + عکس

به گزارش دیارمیرزا :  این عکس متعلق به زمانی است که سلطانی فر به عنوان معاون سازمان تربیت بدنی فعالیت می‌کرد. وی را در کنار عابدزاده، مدیر روستا و فریاد شیران مربی وقت تیم ملی می بینید.

به گزارش دیارمیرزا :  این عکس متعلق به زمانی است که سلطانی فر به عنوان معاون سازمان تربیت بدنی فعالیت می‌کرد. وی را در کنار عابدزاده، مدیر روستا و فریاد شیران مربی وقت تیم ملی می بینید.

Share