وزیرپیشنهادی با پسرعموی نماینده‌اش +عکس

به گزارش دیارمیرزا قاضی‌زاده نماینده مشهد که گفته می شود پسرعموی وزیر پیشنهادی بهداشت است در جلسه روز گذشته مجلس چندین بار در کنار او حضور پیدا کرد و گفتگوهایی با او داشت.  

به گزارش دیارمیرزا قاضی‌زاده نماینده مشهد که گفته می شود پسرعموی وزیر پیشنهادی بهداشت است در جلسه روز گذشته مجلس چندین بار در کنار او حضور پیدا کرد و گفتگوهایی با او داشت.387079_182

 

Share