مقایسه برخوردهای مجلس هفتم و نهم با اولین کابینه‌های احمدی‌نژاد و روحانی

مجلسی که شیخ الاسلامی را به بهانه کنار نگذاشتن مرتضوی ای که هنوز اتهاماتش در قضایای سال ۸۸ اثبات نشده بود برکنار کرد، با تسامح فراوان به زنگنه و آخوندی و ربیعی و حجتی رای داد و به نجفی یک رای لب مرزی اعطا کرد.

قاسم بهرامیان: مقایسه نتایج آراء وزاری پیشنهادی روحانی و احمدی نژاد در اولین دولتهایشان نکات جالب و قابل تاملی را از نحوه برخورد دو مجلس هفتم و نهم به دست می دهد:

۱- از میان وزرای پیشنهادی دولت یازدهم، ۱۱ نفر رای موافق بالای ۷۰ درصد، ۸ نفر بالای ۸۰ درصد و ۵ نفر بالای ۹۰ درصد را از مجلس نهم کسب کرده‌اند، در حالیکه در دولت اول احمدی‌نژاد یک وزیر رای موافق بالای ۸۰ درصد و ۱۱ وزیر بالای ۷۰ درصد را از مجلس هفتم اصولگرا کسب کردند.
۲- بالاترین رای در کابینه اول احمدی‌نژاد متعلق به سعیدی‌کیا – وزیر مسکن- با ۸۰ درصد و در کابینه اول روحانی به طیب‌نیا – وزیر اقتصاد- و چیت‌چیان – وزیر نیرو- با ۹۶ درصد موافق بود.
۳- به نظر می‌رسد شکستن حلقه بسته مدیران توسط احمدی‌نژاد در سال ۸۴ و ناشناخته بودن اکثر وزرا یکی از عوامل مهم در این اختلاف رای دو مجلس می‌باشد. به طوریکه پورمحمدی در سال ۸۴ به عنوان وزیر پیشنهادی کشور ۵۶ درصد آراء را به دست آورد، اما در سال ۹۲ و در دولت روحانی ۷۱ درصد آراء را کسب کرد.
۴- از لحاظ آراء مخالف بالای ۵۰ درصد، سهم روحانی ۲ وزیر و احمدی‌نژاد در سال ۸۴ یک وزیر بود.
۵- از لحاظ آراء ممتنع، ۸ وزیر پیشنهادی احمدی نژاد در سال ۸۴ بالای ۱۰ درصد رای ممتنع داشتند، اما هیچکدام از وزرای پیشنهادی روحانی دارای این ویژگی نبودند. علاوه بر موثر بودن تاکید اخیر رهبری بر اینکه نمایندگان باید بررسی کنند و در نظرات و مصوبات رای ممتنع ندهند، نمی توان نقش لابی های پشت پرده را در نظر نگرفت.
۶- نکته جالب در آراء کابینه اول احمدی‌نژاد این است که همه وزراء از حداقل ۳۱ رای مخالف و غیر از سعیدی‌کیا که سابقه وزارت در دولتهای سازندگی و اصلاحات داشت، بقیه وزرا از حداقل ۴۳ رای مخالف بهره‌مند بوده‌اند، در حالیکه در کابینه پیشنهادی روحانی ۵ وزیر کمتر از ۲۰ مخالف داشته اند. این نکته از آنجا مهم است که در چند روز اخیر بعضی سایتها با خبرهای غیرمستند اینگونه تبلیغ کرده بودند که فراکسیون انقلاب اسلامی در مجلس که ۳۵ عضو دارد تصمیم گرفته است با رای ندادن به همه وزرا میزان آراء آنها را کاهش دهد، اما نتایج آراء نشان داد که اصولگرایان بعد از آزمون احترام به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، در آزمون جوانمردی هم موفق بیرون آمدند و نشان دادند که مخالفت و موافقت آنها جناحی نیست.
۷- و اما نکته آخر اینکه عملکرد سیاسی مجلس نهم در تعاملی که با دولت احمدی نژاد داشت و آنچه با دولت روحانی دارد هم نکته بسیار مهمی است که در ذهن تاریخ و تحلیلگران باقی خواهد ماند.
مجلسی که به سجادی وزیر پیشنهادی ورزش توسط احمدی نژاد رای نداد چون ادعا می کرد رابطه او با جریان انحرافی ادعایی مشخص نیست، به زنگنه و آخوندی و ربیعی با تساهل رای می دهد.
مجلسی که شیخ الاسلامی را به بهانه کنار نگذاشتن مرتضوی ای که هنوز اتهاماتش در قضایای سال ۸۸ اثبات نشده بود برکنار کرد، با تسامح فراوان به زنگنه و آخوندی و ربیعی و حجتی رای داد و به نجفی یک رای لب مرزی اعطا کرد. آنها در اقدامی پیش دستانه می گفتند بعد از ۲۹ خرداد ۸۸ «هیچ اقدامی» نکردند، و مجلس با صدای بلند از آنها سوال نمی کرد که دقیقا بحث اینجا است که چرا «هیچ اقدامی» انجام ندادید و سکوت کردید و موضع نگرفتید؟
جدول الف: آراء وزاری پیشنهادی روحانی برای دولت یازدهم
نام
وزارتخانه
آراء موافق
آراء مخالف
آراء ممتنع
جمع
درصد موافق
درصد مخالف
درصد ممتنع
طیب‌نیا
اقتصاد
۲۷۴
۷
۳
۲۸۴
۹۶
۲
۱
چیت چیان
نیرو
۲۷۲
۷
۵
۲۸۴
۹۶
۲
۲
دهقان
دفاع
۲۶۹
۱۰
۵
۲۸۴
۹۵
۴
۲
هاشمی
بهداشت
۲۶۰
۱۸
۶
۲۸۴
۹۲
۶
۲
رحمانی فضلی
کشور
۲۵۶
۱۹
۹
۲۸۴
۹۰
۷
۳
جنتی
فرهنگ و ارشاد اسلامی
۲۳۴
۳۶
۱۲
۲۸۲
۸۳
۱۳
۴
ظریف
امور خارجه
۲۳۲
۳۶
۱۳
۲۸۱
۸۳
۱۳
۵
علوی
اطلاعات
۲۲۷
۳۸
۱۸
۲۸۳
۸۰
۱۳
۶
واعظی
ارتباطات و فناوری اطلاعات
۲۱۸
۴۵
۲۰
۲۸۳
۷۷
۱۶
۷
پورمحمدی
دادگستری
۲۰۱
۶۴
۱۹
۲۸۴
۷۱
۲۳
۷
نعمت زاده
صنعت، معدن و تجارت
۱۹۹
۶۰
۲۴
۲۸۳
۷۰
۲۱
۸
حجتی
جهاد کشاورزی
۱۷۷
۸۱
۲۶
۲۸۴
۶۲
۲۹
۹
زنگنه
نفت
۱۶۶
۱۰۴
۱۳
۲۸۳
۵۹
۳۷
۵
ربیعی
تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۱۶۳
۱۰۰
۲۱
۲۸۴
۵۷
۳۵
۷
آخوندی
راه و شهرسازی
۱۵۹
۱۰۷
۱۸
۲۸۴
۵۶
۳۸
۶
نجفی
آموزش و پرورش
۱۴۲
۱۳۳
۹
۲۸۴
۵۰
۴۷
۳
سلطانی فر
ورزش و جوانان
۱۱۷
۱۴۸
۱۸
۲۸۳
۴۱
۵۲
۶
میلی منفرد
علوم تحقیقات و فناوری
۱۰۵
۱۶۲
۱۵
۲۸۲
۳۷
۵۷
۵
جدول ب: آراء وزاری پیشنهادی احمدی‌نژاد برای دولت نهم
نام
وزارتخانه
آراء موافق
آراء مخالف
آراء ممتنع
جمع
درصد موافق
درصد
مخالف
درصد ممتنع
سعیدی کیا
مسکن و شهرسازی
۲۲۲
۳۱
۲۵
۲۷۸
۸۰
۱۱
۹
سلیمانی
ارتباطات و فناوری اطلاعات
۲۲۰
۴۳
۱۶
۲۷۹
۷۹
۱۵
۶
متکی
امور خارجه
۲۲۰
۴۷
۱۶
۲۸۳
۷۸
۱۷
۶
اژه ای
اطلاعات
۲۱۷
۵۱
۱۳
۲۸۱
۷۷
۱۸
۵
رحمتی
راه و ترابری
۲۱۴
۴۳
۲۱
۲۷۸
۷۷
۱۵
۸
دانش جعفری
امور اقتصادی و دارایی
۲۱۶
۴۷
۱۹
۲۸۲
۷۷
۱۷
۷
اسکندری
جهاد کشاورزی
۲۱۴
۴۵
۲۴
۲۸۳
۷۶
۱۶
۸
محمد نجار
دفاع
۲۰۵
۵۵
۱۷
۲۷۷
۷۴
۲۰
۶
جهرمی
کار و امور اجتماعی
۱۹۷
۵۹
۲۰
۲۷۶
۷۱
۲۱
۷
فتاح
نیرو
۱۹۴
۵۶
۲۳
۲۷۳
۷۱
۲۱
۸
کریمی راد
دادگستری
۱۹۱
۵۹
۲۴
۲۷۴
۷۰
۲۲
۹
طهماسبی
صنایع و معادن
۱۸۲
۵۸
۳۰
۲۷۰
۶۷
۲۱
۱۱
صفارهرندی
فرهنگ و ارشاد اسلامی
۱۸۱
۷۸
۲۰
۲۷۹
۶۵
۲۸
۷
میرکاظمی
بازرگانی
۱۶۹
۸۵
۲۵
۲۷۹
۶۱
۳۰
۹
باقری لنکرانی
بهداشت
۱۶۹
۸۶
۲۷
۲۸۲
۶۰
۳۰
۱۰
پورمحمدی
کشور
۱۵۳
۹۰
۳۱
۲۷۴
۵۶
۳۳
۱۱
زاهدی
علوم
۱۴۴
۱۰۱
۳۵
۲۸۰
۵۱
۳۶
۱۳
هاشمی
رفاه و تامین اجتماعی
۱۳۱
۱۰۸
۳۶
۲۷۵
۴۸
۳۹
۱۳
علی احمدی
تعاون
۱۰۵
۱۳۴
۳۴
۲۷۳
۳۸
۴۹
۱۲
سعیدلو
نفت
۱۰۱
۱۳۳
۳۸
۲۷۲
۳۷
۴۹
۱۴
اشعری
آموزش و پرورش
۷۳
۱۷۵
۳۱
۲۷۹
۲۶
۶۳
۱۱
منبع: خبرگزاری مهر – ۲/۶/۸۴
Share