مشایی و بقاییِ دولت روحانی! + عکس

به گزارش دیارمیرزا : در جلسه هیات دولت به ریاست حسن روحانی، جهانگیری و نهاوندیان -معاون اول و سرپرست نهاد ریاست جمهوری- در کنار او نشسته بودند. در بسیاری از جلسات هیات دولت دهم، مشایی و بقایی (همراه با رحیمی) در کنار احمدی نژاد می نشستند.

به گزارش دیارمیرزا : در جلسه هیات دولت به ریاست حسن روحانی، جهانگیری و نهاوندیان -معاون اول و سرپرست نهاد ریاست جمهوری- در کنار او نشسته بودند. در بسیاری از جلسات هیات دولت دهم، مشایی و بقایی (همراه با رحیمی) در کنار احمدی نژاد می نشستند.

Share