مسئولان کمک کمک !!!

به گزارش دیارمیرزا : دستفروشان بلوار مدرس نبش میدان بار در اعتراض به سیاست های جدید جمع آوری دستفروشان، به صورت جمعی با به همراه داشتن پلاکارد و پرچم به سمت استانداری راه پیمایی کردند.

به گزارش دیارمیرزا : در پی نصب بنرهایی در سطح شهر در زمینه برخورد با دستفروشان، شهرداری رشت اقدام به جمع آوری و تخریب بساط دستفروشان بلوار مدرس نبش میدان بار نمود.

کسبه های این میدان در اعتراض به این عمل شهرداری، با شعار <مسئولان کمک کمک> اقدام به راه پیمایی به سمت استانداری کردند.

یکی از کسبه های این بازار که خواست نامش محفوظ بماند،در گفتگو با خبرنگار خزرآنلاین گفت: بعد از ماه ها بیکاری با سرمایه اندک توانستم در این بازار برای خود بساطی برپا کنم ولی الان به لطف مسئولان تنها منبع درآمد خود را هم از دست داده ام. حالا چه کسی شکم زن و بچه مرا سیر می کند؟؟

06561407730871698824 12375628538903312352 23915446785294238917 75537408261181408895

Share