عکس/ خودرو حسن روحانی + ساکنان جدید پاستور

به گزارش دیارمیرزا در حاشیه نخستین جلسه هیات دولت یازدهم، عکس خودرو حسن روحانی توسط عکاسان خبری شکار شد.

به گزارش دیارمیرزا در حاشیه نخستین جلسه هیات دولت یازدهم، عکس خودرو حسن روحانی توسط عکاسان خبری شکار شد.

389331_805389292_778

Share