وقتی کیهان از یک وزیر پیشنهادی عذرخواهی میکند !؟

به گزارش دیارمیرزا : روزنامه کیهان امروز سه‌شنبه ۱۵/۵/۹۲ نوشت: در دو سطر پایانی یادداشت دیروز کیهان- انتظار آن بود که…- اشتباهاً به گزینه رئیس‌جمهور برای وزارت «صنعت، معدن و تجارت» اشاره شده بود و حال آن که سخن درباره ضرورت دور بودن اعضای کابینه از فعالیت‌های اقتصادی و توقف این فعالیت‌ها به هنگام ورود در […]

به گزارش دیارمیرزا : روزنامه کیهان امروز سه‌شنبه ۱۵/۵/۹۲ نوشت: در دو سطر پایانی یادداشت دیروز کیهان- انتظار آن بود که…- اشتباهاً به گزینه رئیس‌جمهور برای وزارت «صنعت، معدن و تجارت» اشاره شده بود و حال آن که سخن درباره ضرورت دور بودن اعضای کابینه از فعالیت‌های اقتصادی و توقف این فعالیت‌ها به هنگام ورود در کابینه بود که این بخش برای کوتاه شدن یادداشت حذف شده و ۲ سطر مورد اشاره به طور ناقص باقی مانده بود.

لذا ضمن توضیح این نکته، چنانچه حقی از گزینه محترم وزارت مزبور ضایع شده باشد از ایشان عمیقاً پوزش می‌خواهیم و بار دیگر تاکید می‌کنیم که منظور ما، اجتناب همه اعضای کابینه از فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بوده است. بی‌آن که به شخص خاصی نظر داشته باشیم.ضمن آنکه بدون اظهار نظردرباره شرایط نامزد وزارت مربوطه ، شخصیت ایشان را قابل احترام می‌دانیم.

Share