سربرگ دفتر جدید احمدی نژاد+ عکس

به گزارش دیارمیرزا دولت احمدی نژاد در روز آخر هم نشان داد کاری به کسی ندارد و با تمام انتقادات کار خود را می‌کند و اکنون دفتر رئیس‌جمهور سابق با عنوان شیک‌تر «دفتر رئیس‌جمهور دوره نهم و دهم» هم سربرگش را زده و هم مشایی برای معاون آن حکم صادر کرده است!  روز پنجشنبه اسفندیار […]

به گزارش دیارمیرزا دولت احمدی نژاد در روز آخر هم نشان داد کاری به کسی ندارد و با تمام انتقادات کار خود را می‌کند و اکنون دفتر رئیس‌جمهور سابق با عنوان شیک‌تر «دفتر رئیس‌جمهور دوره نهم و دهم» هم سربرگش را زده و هم مشایی برای معاون آن حکم صادر کرده است!احمدی‌نژاد، سربرگ دفتر جدیدش را منتشر کرد؛ «دفتر رئیس جمهور دوره نهم و دهم»/ عکس

 روز پنجشنبه اسفندیار رحیم مشایی در جمع خبرنگاران گفت در دفتر رئیس‌جمهور سابق ادامه کار می‌دهد، ولی همزمان مدعی شد که از روند شکل‌گیری و محل استقرار آن بی‌خبر است.

این اظهارات دوگانه مشایی درحالی است که اسناد موجود نشان می‌دهد وی از جزئیات این اقدام هم با خبر است و از جمله هفتم مرداد ماه جاری، برای مجتبی سروش پور، مدیر سابق تشریفات ریاست جمهوری به عنوان رئیس امور پشتیبانی دفتر رئیس‌جمهور دوره نهم و دهم حکم صادر نموده و از بقایی درخواست کرده برای این سمت جدید، پست سازمانی ۱۹۰۱ را اختصاص دهد.

نکته جالب توجه دیگر در این حکم، آن که مشایی از سربرگ جدید و اختصاصی “دفتر رئیس‌جمهور دوره نهم و دهم” استفاده کرده است! دفتر رئیس‌جمهور دوره نهم و دهم در حوالی میدان ونک تهران درحال تجهیز است

38046
Share