رسایی با این رأی نجفی را انداخت + عکس

به گزارش دیارمیرزا : رای مخالف حمید رسایی به نجفی و رای موافق به قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت. نجفی با اختلاف یک رای نتوانست رای اعتماد مجلس را بگیرد.

به گزارش دیارمیرزا : رای مخالف حمید رسایی به نجفی و رای موافق به قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت. نجفی با اختلاف یک رای نتوانست رای اعتماد مجلس را بگیرد.

Share