دفاع جانانه وزیراحمدی نژاد از وزیر روحانی

به گزارش دیارمیرزا :  “محمد حسن طریقت منفرد”  وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: دکتر هاشمی یک شخصیت علمی و شناخته شده در دنیا ، منطقه و کشورمان است و فردی با تجربه است که رزمنده نیز بوده و روحیه جهادی دارد و به اعتقاد من اگر وارد میدان سلامت شود ایثار کرده نه به لحاظ اینکه […]

به گزارش دیارمیرزا :  “محمد حسن طریقت منفرد”  وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: دکتر هاشمی یک شخصیت علمی و شناخته شده در دنیا ، منطقه و کشورمان است و فردی با تجربه است که رزمنده نیز بوده و روحیه جهادی دارد و به اعتقاد من اگر وارد میدان سلامت شود ایثار کرده نه به لحاظ اینکه به دنبال جایگاه اجتماعی باشد و از لحاظ اقتصادی هم نیازی به وزارتخانه ندارد .

وی با اشاره به اینکه اگر کسی وزیر شود به دنبال یکی از این سه مسائل است، گفت: اول اینکه به دنبال ایثار و دلسوزی و خدمت است یا به خاطر منافع و امتیازات است و یا به دنبال حب جا و مکان است البته در وزارت بهداشت که جای حب جا و مکان نیست چرا که کمبود امکانات و بدهی ها و مشکلات زیادی وجود دارد.

طریقت منفرد ادامه داد: دوم اینکه دکتر هاشمی نیاز اقتصادی نداشته و به دنبال جایگاه خاصی نیست اما در نهایت به دنبال دلسوزی و خدمت به مردم و محرومین آمده است .

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی خاطر نشان کرد : در نهایت برای دکتر هاشمی آرزوی موفقیت می کنم، وی همانند من  یک چشم پزشک است و رفاقت بین چشم پزشکان نیز زیاد است و از همکاران خوب ما بوده است .
Share