درودگر: هدایتی دیگر در ملوان سمتی ندارد

به گزارش دیار میرزا مالک باشگاه ملوان انزلی تمام سهامش را به هیئت مدیره باشگاه واگذار کرد و دیگر سمتی در ملوان ندارد. صادق درودگر مدیرعامل ملوان اظهار داشت: هدایتی به ما اعلام کرد فقط در صورتی یک و نیم میلیارد تومان کمک خود را به باشگاه ملوان انجام می‌دهد که تمام سهامش به هیئت […]

به گزارش دیار میرزا مالک باشگاه ملوان انزلی تمام سهامش را به هیئت مدیره باشگاه واگذار کرد و دیگر سمتی در ملوان ندارد.

صادق درودگر مدیرعامل ملوان اظهار داشت: هدایتی به ما اعلام کرد فقط در صورتی یک و نیم میلیارد تومان کمک خود را به باشگاه ملوان انجام می‌دهد که تمام سهامش به هیئت مدیره باشگاه منتقل شود و او دیگر سمتی در باشگاه ملوان نداشته باشد. به این ترتیب امروز هدایتی تمام سهامش را به هیئت مدیره ملوان داد تا به خریدار بعدی واگذار کنیم و خودش دیگر هیچ سمتی در باشگاه ملوان ندارد.

به گزارش فارس، وی ادامه داد: طبق این شرایط هدایتی باید کمکی ۱.۵ میلیارد تومانی که به ما قول داده بود را انجام دهد.

درودگر در مورد اعضای جدید هیئت مدیره گفت: بدیعی‌فر رئیس شورای شهر، داوودی‌فر فرماندار انزلی، حکیمی فرمانده لشگر ۴ نیروی دریایی، آذرگون رئیس تربیت بدنی نیروی دریایی و خود من اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه ملوان هستیم تا سهامی را که هدایتی به باشگاه واگذار کرده در اختیار خریدار بعدی قرار دهیم.

Share