درخواست وزیر اسبق علوم از وزیر جدید

به گزارش دیارمیرزا : وزیر اسبق علوم با اشاره به ضرورت تعریفی جدید از پیشرفت علمی در کشور، دکتر توفیقی را یکی از بهترین گزینه هایی دانست که می تواند زمینه ایجاد نشاط، استقلال دانشگاه‌ها و تحقق پیشرفت علمی واقعی را در کشور فراهم کند.

به گزارش دیارمیرزا :  دکتر ایرج فاضل ، با بیان این که دانشگاه‌های ما در حال حاضر نیازمند یک تغییر و تحول جدی هستند، تصریح کرد:‌ اکنون دانشجویان و اساتید ما در بی‌تفاوتی به سر می‌برند و نشاط لازم را ندارند که در این راستا باید نقش استاد و دانشجو را در امور دانشگاه افزایش داد.

وی تاکید کرد: دانشجویان و اساتید ما هر دو نیازمند آزادی فکر و اندیشه هستند و این که در امور دانشگاه از آنها بهره‌مند شد.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان این که وزیر علوم جدید باید بتواند این روحیه را در محیط دانشگاه‌ها رشد دهد به دکتر توفیقی به عنوان سرپرست انتخابی وزارت علوم، اشاره کرد و گفت: اولین باری که اساتید توانستند رییس دانشگاه خود را انتخاب کنند در زمان وزارت دکتر توفیقی بود که امیدوارم تفکر انتصابی در دوره‌ی وزارت ایشان برداشته شود.

دکتر فاضل همچنین با اشاره به پیشرفت‌های علمی صورت گرفته در کشور تصریح کرد: وقت آن رسیده است که پیشرفت علمی نیز در مملکت بازتعریف شود؛ چرا که نوشتن مقاله به تنهایی ارزشی ندارد.

رییس سابق فرهنگستان علوم پزشکی اضافه کرد: این که مقاله‌ای نوشته شود و فکر کنیم پیشرفت علمی کرده‌ایم درست نیست بلکه علم باید در زمینه واقعی مبنی بر تولید صنعت و تکنولوژی پیش رود و در دنیا خریدار داشته باشد.

به گفته وی، تولید مقاله به تنهایی همانند گردویی است که مغز ندارد و ما باید به سمت واقعیت‌های علم و تولید ملموس صنعتی حرکت کنیم.

وزیر اسبق بهداشت با اشاره به واردات داروهای ضروری به کشور تصریح کرد: در حال حاضر اقلام دارویی متعددی نیز توسط دانشمندان ما تولید می‌شوند اما باید به سمتی حرکت کنیم که داروهای ایرانی روز به روز خریداران بیشتری داشته باشد و برای داروهای ضروری نیازمند واردات نباشیم.

استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر این که دکتر توفیقی یکی از بهترین گزینه‌ها برای پیشبرد اهداف ذکر شده است، تصریح کرد: ایشان با توجه به سوابق مدیریتی و علمی خود در مواردی که ذکر شده می‌تواند نقش موثری را ایفا کند و از دیدگاه اساتید و دانشجویان وجهه‌ی خوبی را دارد.

Share