درخواست تامل‌برانگیز معاون جنجالی احمدی‌نژاد از هاشمی

به گزارش دیارمیرزا :یک سایت اینترنتی وابسته به تیم آقای حسن روحانی نوشت: شنیده ایم ش م از معاونان رئیس جمهور در دولت دهم در روزهای اخیر با آقای هاشمی رفسنجانی دیدار و گفت‌وگو کرده است. وی در این دیدار از هاشمی خواسته است برای بقای او در مسؤولیت کنونی با دکتر روحانی رایزنی کند. […]

به گزارش دیارمیرزا :یک سایت اینترنتی وابسته به تیم آقای حسن روحانی نوشت: شنیده ایم ش م از معاونان رئیس جمهور در دولت دهم در روزهای اخیر با آقای هاشمی رفسنجانی دیدار و گفت‌وگو کرده است.
درخواست تامل‌برانگیز معاون جنجالی احمدی‌نژاد از هاشمی
وی در این دیدار از هاشمی خواسته است برای بقای او در مسؤولیت کنونی با دکتر روحانی رایزنی کند.

این مدیر دولت دهم که انتصابش با مخالفت‌های گسترده اصولگرایان همراه بود مدتی را به اتهامات مختلف در بازداشت به سر برد و حمایت از وی هزینه‌های سنگینی را متوجه شخص احمدی‌نژاد کرد.

وی همچنین در هفته‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری، فعالیت گسترده‌ای را به نفع دکتر روحانی کلید زد.
وی در این دیدار از هاشمی خواسته است برای بقای او در مسؤولیت کنونی با دکتر روحانی رایزنی کند.

این مدیر دولت دهم که انتصابش با مخالفت‌های گسترده اصولگرایان همراه بود مدتی را به اتهامات مختلف در بازداشت به سر برد و حمایت از وی هزینه‌های سنگینی را متوجه شخص احمدی‌نژاد کرد.

وی همچنین در هفته‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری، فعالیت گسترده‌ای را به نفع دکتر روحانی کلید زد.

Share