حکیمی:عدم تامین سرمایه در گردش کارخانه ها اشتغال موجود گیلان را به مخاطره می اندازد

عطاالله حکیمی،بر ضرورت حفظ اشتغال موجود در استان تاکید کرد و افزود: گیلان به شدت از مقوله بیکاری رنج می برد. وی همچنین بسترسازی و استمرار مشاغل را از وظایف تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و اظهارداشت: فعالیت های گروهی و مشارکتی علی رغم بحث اشاعه فرهنگ تعاون می تواند بازده ای خوبی داشته […]

hakimi

عطاالله حکیمی،بر ضرورت حفظ اشتغال موجود در استان تاکید کرد و افزود: گیلان به شدت از مقوله بیکاری رنج می برد.

وی همچنین بسترسازی و استمرار مشاغل را از وظایف تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست و اظهارداشت: فعالیت های گروهی و مشارکتی علی رغم بحث اشاعه فرهنگ تعاون می تواند بازده ای خوبی داشته باشد.

نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی گفت: از محل تجمیع سرمایه ها اندک با فکر مشارکتی می توان برای اشتغال و پویایی اقتصادی در جامعه گام نهاد.

وی  با تاکید بر اینکه فرهنگ مشارکت و کار دست جمعی  باید در جامعه تقویت شود، افزود:  این مهم با آموزش های لازم و فرهنگ سازی امکان پذیر است.

حکیمی همچنین رشد اشتغال زایی در گیلان را نسبت به استان های دیگر پائین دانست و اظهارداشت: سرمایه گذاران در استان نیازمند حمایت بیشتر هستند.

وی در ادامه نقش بخش تعاون را در چرخه اقتصادی استان بسیار مهم عنوان کرد و یادآورشد: اشاعه فرهنگ تعاون در جامعه امری مهم و اساسی است.

Share