حاشیه های دیدنی مراسم تحلیف ریاست جمهوری

به گزارش دیارمیرزا مراسم تحلیف رئیس جمهور دکتر روحانی عصر روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.این مراسم که با نظم و دقت مجریانش با درایت به پایان رسید دارای حاشیه های جالبی بود.

به گزارش دیارمیرزا مراسم تحلیف رئیس جمهور دکتر روحانی عصر روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.این مراسم که با نظم و دقت مجریانش با درایت به پایان رسید دارای حاشیه های جالبی بود.

Share