تصاویر امضای روسای جمهور ایران‬/ عکس

  امضای ابوالحسن بنی صدر امضای شهید محمدعلی رجایی امضای رهبر معظم انقلاب اسلامی امضای آیت الله هاشمی رفسنجانی امضای سید محمد خاتمی امضای محمود احمدی نژاد امضای حسن روحانی

 

امضای ابوالحسن بنی صدر

امضای شهید محمدعلی رجایی

امضای رهبر معظم انقلاب اسلامی

امضای آیت الله هاشمی رفسنجانی

امضای سید محمد خاتمی

امضای محمود احمدی نژاد

امضای حسن روحانی

Share