تذکرات کتبی نمایندگان گیلان/ به مسئولان اجرایی/یکشنبه ۶ مرداد

به گزارش دیارمیرزا کوچکی‌نژاد نماینده رشت به وزیر آموزش و پرورش در خصوص توضیح علت عدم اجرای سیر قانونی فروش خانه‌های سازمانی به کارکنان فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش به ویژه در استان گیلان، تسریع در پرداخت حقوق معوقه فرهنگیان کشور و تسریع در تعیین تکلیف بدهی بانکی گلخانه‌داران شهرستان رشت تذکر داد.   ندیمی نماینده […]

به گزارش دیارمیرزا کوچکی‌نژاد نماینده رشت به وزیر آموزش و پرورش در خصوص توضیح علت عدم اجرای سیر قانونی فروش خانه‌های سازمانی به کارکنان فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش به ویژه در استان گیلان، تسریع در پرداخت حقوق معوقه فرهنگیان کشور و تسریع در تعیین تکلیف بدهی بانکی گلخانه‌داران شهرستان رشت تذکر داد.

 

ندیمی نماینده لاهیجان به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص توسعه فعالیت‌‌های معدنی و ارتقای نقش معدن و در اقتصاد ملی، به رئیس جمهور در خصوص  تسریع در تعیین ارزش اقتصادی منابع زیست‌محیطی، به وزیر امور خارجه در خصوص تسریع در ارائه گزارش توسعه دیپلماسی ایران و جهان به مجلس، به وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص تسریع در اجرای ماده ۷۲ قانون برنامه پنجم در خصوص کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت ارز، به وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص تسریع در اجرای ماده ۷۲ قانون برنامه پنجم و به وزیر آموزش و پرورش در خصوص تسریع در افزایش سرانه ورزشی دانش‌آموزان تذکر داد.

Share