تبرئه مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان ازادعای بی اساس

به گزارش دیارمیرزا علی اسماعیل پور در این مراسم ضمن تقدیر از استاندار گیلان گفت: هاشم نیا جزو معدود استاندارانی بود که در مدت مسئولیت بنده به عنوان معاون اجرایی حوزه وزارتی در چندین مرتبه شاهد نامه نگاری ایشان با وزیر در خصوص دغدغه های فرهنگی استان بودم. اما این گفته آقای مدیر کل برخی […]

به گزارش دیارمیرزا علی اسماعیل پور در این مراسم ضمن تقدیر از استاندار گیلان گفت: هاشم نیا جزو معدود استاندارانی بود که در مدت مسئولیت بنده به عنوان معاون اجرایی حوزه وزارتی در چندین مرتبه شاهد نامه نگاری ایشان با وزیر در خصوص دغدغه های فرهنگی استان بودم.esmailpour

اما این گفته آقای مدیر کل برخی خبرنگاران و حضار را برآشفت که اصلا حضور اسماعیل پور در وزارتخانه و حضور هاشم نیا در استانداری با هم تداخل نداشته است که اکنون مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان دم از فرهنگی بودن استاندار می زند.

در همین راستا خبرنگار خزرآنلاین ضمن بررسی به این مدارک و مستندات رسید که قابل ذکر است و ادعای معترضان را بی اساس جلوه می دهد.

علی اسماعیل پور در تاریخ یازدهم تیر ماه سال ۹۱ با حکم علی اسماعیلی مشاور وزیر و رئیس حوزه وزارتی به عنوان “معاون اجرایی حوزه وزارتی” منصوب شد و تا هشتم خرداد ماه که به عنوان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان انتخاب گردید در این سمت بود.

از طرفی کیهان هاشم نیا نیز در تاریخ پنجم شهریور ۹۱ از سوی هیئت دولت به سمت استاندار گیلان منصوب شد که نشان می دهد این دو دقیقا ۹ ماه و سه روز با هم تداخل کاری داشتند و این مدت برای نوشتن و ارسال چندین نامه برای وزیر و مطرح کردن دغدغه های متفاوت فرهنگی استان به حد کفایت است./خزرآنلاین

Share