هیچ برخوردی با انسدادکنندگان پیاده رو مدرس صورت نپذیرفته است

مهندس بهارمست در گفتگوی اختصاصی با دیارمیرزا گفت: بر اساس مجوز شورای ترافیک شهرداری رشت ، نسبت به نصب تابلوی توقف مطلقاً ممنوع اقدام نمودیم و هیچ برخوردی در خصوص جمع آوری انسدادکنندگان پیاده رو صورت نپذیرفت ولی در گام های بعدی بر اساس مجوزهای اخذ شده از مراجع قضایی با همکاری نیروی انتظامی بر اساس ضابطه اقدام خواهد گردید

baharmasبه گزارش دیار میرزا بعد از انتشار  خبر اعتراض کسبه بلوار مدرس رشت تحت عنوان مسولان کمک کمک ، بر آن شدیم تا معاون محترم خدمات شهری شهرداری کلانشهر رشت  در این خصوص صحبت کنیم  مهندس بهارمست  در این گفتگوی اختصاصی در پاسخ به سوال خبرنگار دیارمیرزا مبنی بر علت برخورد با کسبه بلوار مدرس رشت گفت : با توجه به نارضایتی و مشکلات عدیده و همچنین  شکایات واصله از  شهروندان و تاکیدات مقام محترم قضایی استان ، در صدد بر آمدیم تا براساس تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها ، با همکاری نیروی انتظامی نسبت به پاکسازی و جمع آوری انسدادکنندگان معابر که تجاوز به حریم خیابانها ، پیاده روها و شارع عام نموده اند اقدام نماییم.

معاون خدمات شهری شهرداری کلانشهر رشت  افزود : در بلوار مدرس نیز با توجه به استقرار سازمان آتش نشانی و مرکز اورژانس و ایجاد معضل ترافیک برای شهروندان و همچنین از آنجاییکه اعتراضات زیادی از سوی نهادها و مردم در این خصوص مطرح شده بود در گام اول بر اساس مجوز شورای ترافیک شهرداری رشت ، نسبت به نصب تابلوی توقف مطلقاً ممنوع اقدام نمودیم و هیچ برخوردی در خصوص جمع آوری انسدادکنندگان پیاده رو صورت نپذیرفت ولی در گام های بعدی بر اساس مجوزهای اخذ شده از مراجع قضایی با همکاری نیروی انتظامی بر اساس ضابطه اقدام خواهد گردید.

مهندس بهارمست سهولت تردد عابرین ، دسترسی بهتر و راحت تر به خدمات شهرداری و رفاه حال همشهریان را از ضروریات اجرای این طرح عنوان نمود و افزود : جا دارد از همکاری بی شائبه مسئولین محترم ، پلیس راهور استان  و شهرستان تقدیر و تشکر به عمل آید.

Share