اولین فامیل احمدی نژاد عزل شد!

به گزارش دیارمیرزا: طی حکمی از سوی محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، علیرضا خان کرمی به سمت مشاور نهاد و رئیس مرکز حراست نهاد ریاست جمهوری منصوب شد.

به گزارش دیارمیرزا : طی حکمی از سوی محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، علیرضا خان کرمی به سمت مشاور نهاد و رئیس مرکز حراست نهاد ریاست جمهوری منصوب شد.

محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور طی حکمی علیرضا خان کرمی را به عنوان مشاور نهاد و رئیس مرکز حراست نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد.

متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای علیرضا خان کرمی

با توجه به تعهد، تجربه و شایستگی شما به موجب این حکم به سمت مشاور نهاد و رئیس مرکز حراست نهاد ریاست جمهوری منصوب می شوید.

نقش ارزنده حراست در کلیه امور مرتبط با حفاظت پرسنل و حفاظت فیزیکی ساختمانها و اسناد طبقه بندی شده بسیار حساس جلوه می کند.

امید است با عنایات حضرت ولی عصر(عج) در اجرای وظایف محوله موفق و با همکاری کارکنان خدوم در بهسازی و افزایش کارآیی دفتر مرکزی حراست منشاء خدمات ارزشمند به مجموعه نهاد ریاست جمهوری باشید.

ریاست مرکز حراست نهاد ریاست جمهوری پیش از این بر عهده داود جلالی، شوهر خواهر احمدی نژاد بود.

Share