از قبای هاشمی تا لباده روحانی

پوشش لباس انسانهای معروف همیشه برای مخاطبین جالب است.حال اگر این اشخاص سیاستمدار و آن هم از تبار روحانیت باشند مسلما جذابیت های آن بیشتر میشود.در متن زیر به بررسی لباسهای مسئولین نظام که به لباس روحانیت هستند پرداخته ایم.

آنچه برای هر کسی مشخص است اینکه لباس هر آدمی نشان از کشور درون وی دارد.از منظر روان شناسی هر انسانی را میتوان بر اساس پوشش لباسش تفکرات و شخصیت اش را نیز بررسی کرد البته بعضی از مشاغل هستند که خود معرف نوع شغل  هستند، لباس پزشکان، خلبانان و… و در این بین شغل شریفی هم هست معروف به روحانیت.

لباس روحانیت خود لباسی مقدس وصاحب حرمت و کرامت است. رعایت شان و شئون این لباس از الزامات هر شخص نجیب زاده ای است.آنچه در متن سوژه مورد نظر شده لباس روحانیت است که برتن بعضی از مسئولین نطام خود نمایی میکند. شاید برایتان جالب باشد که لباس روحانیون هم خود دارای مدل است .مثلا آن لباس بلندی که  زیر عبا تن میکنند و حالت یقه هفتی دارد به “قبا“معروف و اگر بصورت یقه گرد باشد به “لباده” معروف است.برای بهتر فهمیدن مثلا آقای هاشمی و مقام معطم رهبری همیشه قبا به تن میکنند ولی آقای روحانی لباسی که به تن دارد لباده است. در زیر تصاویر اکثر مسئولین روحانی نظام را که لباده پوش و یا قبا پوش بوده اند را آورده ایم.

 

حضرت امام(ره) از جمله روحانیونی بودند که همیشه قبا بر تن میکردند

()

مقام معظم رهبری هم همیشه قبا به تن میکنند البته ایشان در اوایل جوانی و ریاست جمهوری لباده پوش بودند

شهید باهنر همیشه لباده به تن داشتند

شهید بهشتی و آیت ا… خامنه ای در اوایل انقلاب که هر دو بزرگوار لباده به تن میکردند

شهید دکتر مفتح از لباده پوشان بودند

 

حضرات آیات مهدوی کنی و مشکینی روئسای اسبق و حال مجلس خبرگان رهبری همیشه قبا پوش بوده اند

شهید مطهری اکثرا قبا به تن داشتند ولیکن در چند عکسی با لباده هم حضور داشتند

مرحوم سید احمد خمینی و آیت ا.. طالقانی؛البته مرحوم طالقانی در چند عکس هم لباده به تن داشتند

حضرات آیات یزدی و شاهرودی که از قبا پوشان همیشگی هستند

خاتمی با آن لباده های معروف خود و حسن خمینی همچون پدرش قبا پوش همیشگی است

 

 

آیت ا.. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان  قبا پوش هستند

ناطق نوری که در اوایل انقلاب لباده میپوشید و بعد از آن همیشه قبا به تن میکند

رئیس قوه قضائیه هم همیشه قبا به تن میکند

Share