اراضی ملی گیلان به کارآفرینان اجاره داده می‌شود

به گزارش دیارمیرزا : کیهان هاشم‌نیا با اشاره به وجود ۱۵ هزار هکتار حاشیه تالاب انزلی اظهار کرد: ۱۰ هزار هکتار از حریم تالاب انزلی قابل تبدیل شدن به محل پرورش ماهی است. وی از تفویض اختیار اجاره اراضی ملی به استانداران خبر داد و افزود: اراضی ملی گیلان به صورت اجاره در اختیار کارآفرینان گذاشته می‌شود. هاشم‌نیا با بیان اینکه در هر هکتار یک شغل ایجاد می‌شود، تصریح […]

به گزارش دیارمیرزا : کیهان هاشم‌نیا با اشاره به وجود ۱۵ هزار هکتار حاشیه تالاب انزلی اظهار کرد: ۱۰ هزار هکتار از حریم تالاب انزلی قابل تبدیل شدن به محل پرورش ماهی است.

وی از تفویض اختیار اجاره اراضی ملی به استانداران خبر داد و افزود: اراضی ملی گیلان به صورت اجاره در اختیار کارآفرینان گذاشته می‌شود.

139201120000403

هاشم‌نیا با بیان اینکه در هر هکتار یک شغل ایجاد می‌شود، تصریح کرد: برای تولید سه تن ماهی یک شغل ایجاد می‌شود.

استاندار گیلان به امکان واگذاری ۱۰ هزار هکتار از حاشیه تالاب انزلی به منظور ایجاد اشتغال اشاره کرد و گفت: ۱۰ هزار شغل در مناطق مذکور می‌توان ایجاد کرد.

وی میزان برداشت ماهی از ۱۰ هزار هکتار حاشیه تالاب انزلی را سالانه ۳۰ هزار تن دانست و بیان کرد: زمین‌های بدون معارض در حاشیه تالاب وجود دارد و می‌تواند تبدیل به استخر پرورش ماهی شود.

هاشم‌نیا با تاکید براینکه واگذاری حاشیه تالاب در احیای این مناطق تاثیرگذار است، افزود: ایجاد استخر پرورش ماهی از ورود آب‌ دارای سموم به داخل تالاب جلوگیری می‌کند.

استاندار گیلان واگذاری حاشیه تالاب برای ایجاد پرورش ماهی را سبب تشکیل زنجیره اشتغال، احیای تالاب و ایجاد صنایع وابسته خواند و گفت: طرح‌های زیست‌محیطی با اجاره حاشیه تالاب امکانپذیر است.

وی اجاره حاشیه تالاب انزلی را به صورت چهار ساله دانست و اظهار کرد: در مدت سه ماه می‌توان حاشیه تالاب انزلی را شناسایی و تسهیلات مورد نیاز افراد را تامین کرد و این امر باتلاق‌ها را تبدیل به استخر ماهی می‌کند.

Share