احتمال انتصاب نجفی به معاونت فناوری رئیس جمهور افزایش یافت

به گزارش دیارمیرزا : رای عدم اعتماد نه چندان قاطع مجلس شورای اسلامی به محمدعلی نجفی برای وزارت آموزش و پرورش، گمانه ها را به سوی سمت های جدید برای وی سوق داد. نجفی پیش از آنکه برای وزارت آموزش و پرورش مطرح شود از گزینه های جدی برای تصدی شهرداری تهران به شمار می رفت. […]

به گزارش دیارمیرزا : رای عدم اعتماد نه چندان قاطع مجلس شورای اسلامی به محمدعلی نجفی برای وزارت آموزش و پرورش، گمانه ها را به سوی سمت های جدید برای وی سوق داد.

نجفی پیش از آنکه برای وزارت آموزش و پرورش مطرح شود از گزینه های جدی برای تصدی شهرداری تهران به شمار می رفت. اینک و پس از رای عدم اعتماد به وی ، دوباره گمانه های مربوط به شهردارشدن او قوت گرفته است.

در این حال، برخی ناظران سیاسی معتقدند، نجفی به زودی به عنوان معاون فناوری رئیس جمهور منصوب خواهد شد.

از سوی دیگر دلایل مختلفی برای رای عدم اعتماد مجلس به نجفی بیان می شود اما جدی ترین دلیل، این عنوان می شود که وی هیچگونه رایزنی با فراکسیونها و چهره های سیاسی و فرهنگی مجلس انجام نداد و برای آوردن رای بیشتر هیچ وعده ای نداد.

Share