گزارش تصویری مراسم بزرگداشت شهید خوش سیرت

   

 

IMG_2160 IMG_2161 IMG_2162 IMG_2163  IMG_2165 IMG_2166 IMG_2168 IMG_2171 IMG_2173 IMG_2177 IMG_2178 IMG_2181 IMG_2184 IMG_2187 IMG_2189 IMG_2191 IMG_2192 IMG_2198 IMG_2201

Share