کثیف ترین مرد ایران + عکس

به گزارش دیارمیرزا : مردی که در دهستان دژگاه در بخش دهرم شهرستان فراشبند ” شیراز ” روزگار میگذراند و به حاج عمو معروف است ، از حمام گریزان است و میگوید اگر تمییز شوم مریض میشوم عمو حاجی که چهره ای همانند انسان های غارنشین دارد و کهنسال به نظر میرسد که حتی مردم […]

به گزارش دیارمیرزا : مردی که در دهستان دژگاه در بخش دهرم شهرستان فراشبند ” شیراز ” روزگار میگذراند و به حاج عمو معروف است ، از حمام گریزان است و میگوید اگر تمییز شوم مریض میشوم
عمو حاجی که چهره ای همانند انسان های غارنشین دارد و کهنسال به نظر میرسد که حتی مردم عادی سن او را نزدیک به یک قرن میدانند ، رنگ خاکستر گرفته و قشری ضخیم از چرک بر اندام او سنگینی میکند
Untitled

Share