وقتیکه چینی هاهنرشان را برای احمدی نژاد خرج میکنند +عکس

به گزارش دیار میرزا : قوری زیر در سفر آخر آقای احمدی نزاد به چین تقدیم ایشان شد که ایان آن را به موزه چین اهدا کردند به نقل از توریسمی که از موزه چین بازدید کرده و این عکس را برای دیارمیرزا گرته است

به گزارش دیار میرزا : قوری زیر در سفر آخر آقای احمدی نزاد به چین تقدیم ایشان شد که ایان آن را به موزه چین اهدا کردند به نقل از توریسمی که از موزه چین بازدید کرده و این عکس را برای دیارمیرزا گرته است

72246_435832816514046_34945152_n

Share