هاشمی خاتمی را می آورد ؟!

به گزارش دیار میرزا : با آغاز دوره ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی، احتمالا جمع زیادی از مشاوران او در مرکز تحقیقات استراتژیک تشخیص مصلحت نیز به همکاران جدیدش در دولت اضافه خواهند شد. تا کنون در خصوص گزینه های محتمل برای جایگزینی روحانی در این سمت از سوی کارشناسان و رسانه ها گمانه زنی خاصی انجام نشده است.

به گزارش دیار میرزا : با آغاز دوره ریاست جمهوری دکتر حسن روحانی، احتمالا جمع زیادی از مشاوران او در مرکز تحقیقات استراتژیک تشخیص مصلحت نیز به همکاران جدیدش در دولت اضافه خواهند شد. تا کنون در خصوص گزینه های محتمل برای جایگزینی روحانی در این سمت از سوی کارشناسان و رسانه ها گمانه زنی خاصی انجام نشده است.

IMG16202873

با این وجود گاهی از علی یونسی، سید مصطفی محقق داماد، محمدرضا تاجیک و یکی دو نفر دیگر به عنوان گزینه های احتمالی نام برده می شود. اما این گزینه ها چندان جدی نیستند؛ چراکه ممکن است هریک از آنها به نوعی در دولت جدید مشغول به کار شوند.
در این میان، گزینه ای که ممکن است احتمال بیشتری برای ریاست این مرکز را داشته باشد، سید محمد خاتمی است. نزدیکی او به هاشمی به عنوان رییس مجمع تشخیص، ممکن است به سپردن مسئولیت مرکزی که از آن به عنوان بازوی تحقیقاتی مجمع یاد می شود، بیانجامد. البته در صورت رخ دادن این مهم به نوعی خاتمی پیش از اعلام نظر صریح پیرامون فتنه ۸۸ و اعلام موضع درباره دروغ تقلب، با دست هاشمی به نظام بر خواهد گشت .
هاشمی پیشتر اقدام مشابهی را انجام داده است. ۸ سال پیش بعد از پایان دوره ریاست جمهوری خاتمی، هاشمی رفسنجانی او را به عضویت در شورای عالی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب کرد و بعید نیست این بار ریاست این مرکز به او سپرده شود.

Share