نمایندگان گیلان، کدامیک پیش قدم می شوند؟

به گزارش دیارمیرزا انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در حالی در حوزه های انتخابیه ی گیلان برگزار شد که تخلفات گسترده ای در برخی از حوزه ها رخ داد. تخلفات آن چنان گسترده بود که اعتراض گروه های مختلف را به دنبال داشت. خرید رای و جابه جایی رای دهندگان به حوزه […]

به گزارش دیارمیرزا انتخابات چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا در حالی در حوزه های انتخابیه ی گیلان برگزار شد که تخلفات گسترده ای در برخی از حوزه ها رخ داد. تخلفات آن چنان گسترده بود که اعتراض گروه های مختلف را به دنبال داشت. خرید رای و جابه جایی رای دهندگان به حوزه های انتخابیه دیگر از مهمترین تخلفات تاثیر گذار در این دوره از انتخابات بود تا جایی که در برخی از حوزه ها به ویژه شهرهای کوچک درصد قابل توجهی از آرای ماخوذه را آرای رای دهندگان غیر بومی تشکیل می داد و بدین ترتیب اعضای شورای شهر برخی از حوزه ها از سوی غیر بومی ها حتی مردم دیگر استان ها انتخاب شده اند! این مسئله تاثیر بسیار منفی بر روحیه مردم این شهرها دارد و دامنه ی پیامدهای سوء آن گسترده و دنباله دار است، به ویژه از این جهت که اعضای شورای شهرشان که مسئولیت عمران و آبادانی و فرهنگ و…شهرشان را برای مدت چهار سال بر عهده خواهند داشت از سوی غیر بومی ها انتخاب شده اند!

پر واضح است که انتخاب اعضای شورای اسلامی یک شهر ، حق ساکنین همان شهر است و ساکنین دیگر شهرها نباید در آن دخالتی داشته باشند. در قانون انتخابات فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا توجه ویژه ای به این موضوع نشده و با توجه به اهمیت بسیار بالای این مسئله که در سرنوشت شهرهای میهن اسلامی از جهات فرهنگی، عمرانی، اجتماعی و…تاثیر گذار است، توجه ویژه نمایندگان و پرداختن فوری و جدی آنها به اصلاح قانون انتخابات شوراها، یک ضرورت انکارناپذیر است. قطعاً لحاظ کردن لزوم بومی بودن رای دهندگان در انتخابات شورا و تعیین ساز و کار شیوه اجرایی آن، در سلامت انتخابات و ایجاد انگیزه برای کاندیداهای قانونمند و متشرع و فعالان اجتماعی و به طور کلی سلامت جامعه تاثیر عمده ای خواهد داشت.

حال با توجه به اهمیت این مقوله باید دید از بین ۱۳ نماینده گیلان در مجلس شورای اسلامی، کدامیک در زمینه اصلاح قانون انتخابات پیش قدم شده و  تنظیم طرحی در این زمینه را نه در حد حرف و شعار بلکه عملاٌ و به جد دنبال خواهد نمود./ گیلان آنلاین

Share