نخستین برداشت برنج گیلان انجام شد

به گزارش دیارمیرزا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شفت از آغاز برداشت برنج در این شهرستان خبر داد.  نعمت قاسمی ، از آغاز برداشت برنج در روستای لیشاوندان خبر داد و گفت: ۱۴ هزار و ۳۳۰ هکتار از شالیزارهای شهرستان شفت به کشت برنج اختصاص یافته است. وی اضافه کرد: رقم برداشت شده از نوع هاشمی […]

به گزارش دیارمیرزا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شفت از آغاز برداشت برنج در این شهرستان خبر داد.

 نعمت قاسمی ، از آغاز برداشت برنج در روستای لیشاوندان خبر داد و گفت: ۱۴ هزار و ۳۳۰ هکتار از شالیزارهای شهرستان شفت به کشت برنج اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: رقم برداشت شده از نوع هاشمی است و برداشت به صورت سنتی انجام شد.

وی گفت: ۹۳ روز طول کشید تا این برنج‏ها رسیده و آماده برداشت شد.

 قاسمی با بیان اینکه امسال در صد درصد شالیزارهای شفت کشت برنج انجام شده است، خاطرنشان کرد: افزایش قیمت برنج موجب شد تا همه کشاورزان این شهرستان برای کشت برنج بهتر و بیشتر همتی مضاعف داشته باشند.

 وی خاطرنشان کرد: پیش‏بینی می‏شود امسال ده درصد افزایش تولید برنج سفید را در شهرستان شفت شاهد باشیم.

 وی تصریح کرد: سال گذشته ۳۵ هزار تن برنج در شهرستان شفت تولید شد .

 مدیر جهاد کشاورزی شهرستان شفت با بیان اینکه تولید مکانیزه برنج موجب کاهش هزینه تولید برنج می‏شود، گفت: پیش‏بینی می‏شود برداشت مکانیزه امسال در ۳ هزار هکتار از شالیزارهای شفت انجام شود.

وی با بیان اینکه توسعه پرورش راتون از مهمترین برنامه‏های کشاورزی شفت است، افزود: کشاورزی که اولین برداشت را در شهرستان شفت امروز انجام داد برنامه دارد پس از برداشت به پرورش راتون بپردازد.

Share