مقاومت یک زن در مقابل چند مرد!!/عکس

به گزارش دیارمیرزا این عکس که برنده جایزه پولیتزر سال ۲۰۰۷ شده است، توسط اودد بالیلیتی گرفته شده است و لحظه مقاومت یک زن در مقابل چند صهیونیست را به تصویر کشیده است.

به گزارش دیارمیرزا این عکس که برنده جایزه پولیتزر سال ۲۰۰۷ شده است، توسط اودد بالیلیتی گرفته شده است و لحظه مقاومت یک زن در مقابل چند صهیونیست را به تصویر کشیده است.

158994_993

Share